மதுரை திருமங்கலம் வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் திருக்கோவிலில் ஓங்காரக்குடில் அருட்பிரசாதம் | Madurai Thirumangalam Venkateswara Perumal koil Ongarakudil Prasadam annathanam

மதுரை திருமங்கலம் வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் திருக்கோவிலில் #ஓங்காரக்குடில் அருட்பிரசாதம் | Madurai Thirumangalam Venkateswara Perumal koil Ongarakudil Prasadam annathanam தானமும் தவமும் தான் செய்வாராகின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே…. ——×———×——–×——– ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்காரக்குடில்,திருச்சி கிளை: மதுரை,திருமங்கலம் ஓங்காரக் குடிலாசான் தவத்திரு… மதுரை திருமங்கலம் வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் திருக்கோவிலில் ஓங்காரக்குடில் அருட்பிரசாதம் | Madurai Thirumangalam Venkateswara Perumal koil Ongarakudil Prasadam annathanamRead more