அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும் மேட்டு சொரத்தூரில்

**AAM TRUST **  🙏 *ஓம் முருகா*🙏 🙏 *ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம* 🙏 ✨ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்காரகுடில் துறையூர் °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும் மேட்டு சொரத்தூரில்  வழங்கபட்டது ☸ இன்று… அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும் மேட்டு சொரத்தூரில்Read more

ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் துறையூர் திரு.சரவணன்திருமதி.ரேவதி ஸ்ரீ அவர்களின் மகள்S.மிருணாளினி பிறந்த நாள்

**AAM TRUST **   🙏 *ஓம் அகத்தீசாய நம* 🙏 🙏 *ஓம் முருகா*🙏 🙏 *ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம* 🙏 ✨ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம்  ஓங்காரகுடில் துறையூர் °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும்… ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் துறையூர் திரு.சரவணன்திருமதி.ரேவதி ஸ்ரீ அவர்களின் மகள்S.மிருணாளினி பிறந்த நாள்Read more

அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் | பெருமாள் மலை அடிவாரம் & கீழகுன்னுபட்டி யில் | Arangar Arul kanji maiyam |Keelakunnupatty Village & perumal malai adivaram

அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் | பெருமாள் மலை அடிவாரம் & கீழகுன்னுபட்டி யில் | Arangar Arul kanji maiyam |Keelakunnupatty Village & perumal malai adivaram AAM TRUST  🙏 *ஓம் அகத்தீசாய நம* 🙏 🙏 *ஓம்… அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் | பெருமாள் மலை அடிவாரம் & கீழகுன்னுபட்டி யில் | Arangar Arul kanji maiyam |Keelakunnupatty Village & perumal malai adivaramRead more