மருதமலை |ஓங்காரக்குடில் தினசரி அன்னதானம் | பிரசாதம்

 ஓம் முருகா! ஓம் அரங்கா!     துறையூர் ஶ்ரீ. அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சார்பாக  #மருதமலை அடிவாரப் பகுதியில் மகான் நந்தனார் குடிலில் ஞானிகளைப் பூஜித்து #அன்னதானம் மாலை உணவாக காரக் குழம்பு சாதம் சுமார் மொத்தம் − 220… மருதமலை |ஓங்காரக்குடில் தினசரி அன்னதானம் | பிரசாதம்Read more

துறையூர் ஶ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சார்பாக மருதமலை அடிவாரப் பகுதியில் மகான் நந்தனார் குடிலில் ஞானிகளைப் பூஜித்து அன்னதானம்

ஓம் முருகா! ஓம் அரங்கா!     துறையூர் ஶ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சார்பாக மருதமலை அடிவாரப் பகுதியில் மகான் நந்தனார் குடிலில் ஞானிகளைப் பூஜித்து அன்னதானம் மாலை உணவாக இட்லி −1000 nos, ரவா கேசரி − 200… துறையூர் ஶ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சார்பாக மருதமலை அடிவாரப் பகுதியில் மகான் நந்தனார் குடிலில் ஞானிகளைப் பூஜித்து அன்னதானம்Read more