திருச்சி மாவட்டம் முசிறி வட்டம் பேரூர் கிளை சார்பாக 27.5.2021 மூலிகை கஞ்சி 400 நபர்களுக்கு சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது

திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்கார குடிலாசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகர் அவர்களின் நல் ஆசியுடன் திருச்சி மாவட்டம் முசிறி வட்டம் பேரூர் கிளை சார்பாக இன்று 27.5.2021 வியாழக்கிழமை காலை 8 மணி அளவில் சென்னையில்… திருச்சி மாவட்டம் முசிறி வட்டம் பேரூர் கிளை சார்பாக 27.5.2021 மூலிகை கஞ்சி 400 நபர்களுக்கு சிறப்பாக வழங்கப்பட்டதுRead more