ஓங்காரக்குடில் குனியமுத்தூர் அன்னதானம் 1365 நபர்களுக்கு

ஓம் முருகா!ஓ

ஓம்அரங்கா!!!

இன்றைய #அன்னதானம்:−

இடம்:− #குனியமுத்தூர் குடில் மற்றும் கெம்பட்டி காலணி பகுதி, தர்மராஜா கோவில் பகுதி, பை பாஸ் பார்கிங், சுங்கம் காந்தி மா நகர் பகுதி

சாதம் வகை:− பருப்பு சாதம்,

நபர்கள்:− 1365 nos,

தேதி:−24.06..2021

 மேலும் அன்னதான தொடர்புக்கு:−

S. கிருஷ்ணமூர்த்தி,

98947 49339,

கோவை கிளை சங்கம்

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *