ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் துறையூர் திரு.சரவணன்திருமதி.ரேவதி ஸ்ரீ அவர்களின் மகள்S.மிருணாளினி பிறந்த நாள்

**AAM TRUST ** 
 🙏 *ஓம் அகத்தீசாய நம* 🙏
🙏 *ஓம் முருகா*🙏
🙏 *ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம* 🙏
✨ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம்  ஓங்காரகுடில் துறையூர்
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும் கீழகுன்னுபட்டியில்
வழங்கபட்டது
☸இன்று காலை
🔆அருட் கஞ்சி 100 நபர்கள் 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸நாள்:(23-05-2021) 
எண்ணிக்கை: சுமார் 100 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸இன்றைய உபயதாரர் 
☸️இன்று காலை 
ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் துறையூர் 
திரு.சரவணன்
திருமதி.ரேவதி ஸ்ரீ அவர்களின் மகள்
S.மிருணாளினி பிறந்த நாள்
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸தொண்டு  செய்தவர்கள்:
திரு.K.சிவகுமார் 
திருமதி.சாந்தி குடும்பத்தினர் (VKR TRAVELS) அடிவாரம்
திரு.கிருஷ்ணன்
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🙏*தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம்*  🙏
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
அன்னதானத்திற்கு   பொருள் உதவி செய்பவர்கள் அனுக வேண்டிய தொலைபேசி எண்:
9786438098
9443110135

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *