மலேஷியா வெள்ள நிவாரண நன்கொடை அளிக்க தன்னார்வ தொண்டு சேவை நிறுவனம்

 Malaysia flood affected relief donation | ngo volunteers | Sri Agathiar Arangar Sanmarga Sangam | Kajang Selangor Pahang | You can contribute to us மலேஷியா வெள்ள நிவாரண நன்கொடை அளிக்க தன்னார்வ தொண்டு சேவை நிறுவனம் 

Om Muruga potri!

Om Arumuga Aranga potri!

Well, the rain seems never stop and so as our service at Pertubuhan Kebajikan 

Sri Agathiar Arangar Sanmarga Sangam Kajang. 

Yes folks, some of you might be thinking how to help these unlucky flood victims, here a chance for you to be together with us to do this noble deed for them. 

malaysia flood relief donation write any two more ways in which you can help the flood affected victims how to help flood victims in malaysia 

helping flood victims malaysia
how to help flooding victims malaysia
what to donate to flood victims Kajang Selangor Pahang
how to help victims donating 
basic necessities to flood victims essay

மலேஷியா வெள்ள நிவாரண நன்கொடை அளிக்க தன்னார்வ தொண்டு சேவை நிறுவனம் 
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி உதவுவது 

malaysia floods 2021 
malaysia floods 2021 
statistics malaysia flooding flooding in malaysia september 2021 
worst flood in malaysia 
malaysia flood today flood history in malaysia

You can contribute to us 

at the account 114160760410, Maybank now. 

Never hesitate to do good deeds. May God bless you n start the year 2022 by doing charity.
We are doing at various places , Selangor , Pahang….etc

PERTUBUHAN KEBAJIKAN SRI AGATHIAR ARANGGAR SANMAARKA SANGGAM (SUNGAI CHUA, KAJANG)

No.28, Jalan Semarak 2,
Taman Semarak,
Sungai Chua,
43000, Kajang,
Selangor, Malaysia.
Office : 03-87405120
H/P : 006-019-2704782

 

Contact Person : Mr. C. Rajasaigaran
Bank Name : CIMB BANK BERHAD
Recepient Name : PERTUBUHAN KEBAJIKAN SRI AGATHIAR ARANGGAR SANMAARKA SANGGAM, MALAYSIA
Bank Account No. : 8003443480
Email : agathiarmalaysia@yahoo.com, cvraja2004@yahoo.com

 

 

Malaysia Flood Relief Fund - GlobalGiving

 

 

மலேஷியா வெள்ள நிவாரண நன்கொடை அளிக்க தன்னார்வ தொண்டு சேவை நிறுவனம்

 

மலேஷியா வெள்ள நிவாரண நன்கொடை அளிக்க தன்னார்வ தொண்டு சேவை நிறுவனம்
 
 

 

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *