அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் | பெருமாள் மலை அடிவாரம் & கீழகுன்னுபட்டி யில் | Arangar Arul kanji maiyam |Keelakunnupatty Village & perumal malai adivaram

அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் | பெருமாள் மலை அடிவாரம் & கீழகுன்னுபட்டி யில் | Arangar Arul kanji maiyam |Keelakunnupatty Village & perumal malai adivaram

AAM TRUST

 🙏 *ஓம் அகத்தீசாய நம* 🙏
🙏 *ஓம் முருகா*🙏
🙏 *ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம* 🙏
✨ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்காரகுடில் துறையூர்
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

அரங்கர் அருட்கஞ்சி மையம் அடிவாரம் மற்றும் கீழகுன்னுபட்டியில்
வழங்கபட்டது

☸இன்று காலை
🔆அருட் கஞ்சி 100 நபர்கள் 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸நாள்:(21-05-2021) 
எண்ணிக்கை: சுமார் 100 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸இன்றைய உபயதாரர் 
☸️இன்று காலை 
திரு.சரவணகுமார் 
திருமதி.ஜெயந்தி திருமண நாள் குடும்பத்தினர் குரு அம்மன் மோட்டார்ஸ் நாமக்கல் 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
☸தொண்டு செய்தவர்கள்:
திரு.K.சிவகுமார் 
திருமதி.சாந்தி குடும்பத்தினர் (VKR TRAVELS) அடிவாரம்
திரு.கிருஷ்ணன்
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🙏*தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம்* 🙏
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

அன்னதானத்திற்கு பொருள் உதவி செய்பவர்கள் அனுக வேண்டிய தொலைபேசி எண்:
9786438098
9443110135

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *