ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சேலம் கிளை தாதம்பட்டி காந்தி நகர் பகுதி அன்னதானம்

ONGARAKUDIL SALEM BRANCH THATHAMPATTI GANDHI NAGAR ANNADHANAM சிவாய ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம!துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம்சேலம் கிளை சங்கத்தின் சார்பில் 10.09.2022, சனிக்கிழமை இரவு 08.00 மணியளவில் ஞானியர்களை பூஜித்த அருட்பிரசாத உணவு, “இட்லி, சாம்பார்,… ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் சேலம் கிளை தாதம்பட்டி காந்தி நகர் பகுதி அன்னதானம்Read more

சேலம் குமரகிரி பகுதியில் 130 நபர்களுக்கு ஞானியர்களின் அருட்பிரசாதம்

கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே அகத்தீசா அபயம் தாயேஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயேஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மற்றும் சேலம் கிளை சார்பாக இன்று 15.2.22 சேலம் குமரகிரி பகுதியில் 130 நபர்களுக்கு ஞானியர்களின் ஆசிபெற்ற… சேலம் குமரகிரி பகுதியில் 130 நபர்களுக்கு ஞானியர்களின் அருட்பிரசாதம்Read more

சேலம் குமரகிரி ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் அன்னதானம் | salem kumaragiri Sri agathiar sanmarga charitable trust annathanam

சேலம் குமரகிரி ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் அன்னதானம் salem kumaragiri Sri agathiar sanmarga charitable trust annathanam கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே ஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே … சேலம் குமரகிரி ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் அன்னதானம் | salem kumaragiri Sri agathiar sanmarga charitable trust annathanamRead more

சேலம் குமரகிரி பகுதி

 கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே ஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே    துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மற்றும் சேலம் கிளை சார்பாக இன்று 19.10.21 சேலம் குமரகிரி பகுதியில்… சேலம் குமரகிரி பகுதிRead more

salem free food distribution| Ongarakudil

கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே ஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே  துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மற்றும் சேலம் கிளை சார்பாக இன்று 16.6.21  சேலம் பச்சப்பட்டி பகுதி மக்களுக்கு… salem free food distribution| OngarakudilRead more

30.5.21 சேலம் அம்மாப்பேட்டை காலணிப் பகுதியில் 20 பசுக்களுக்கு புல்

கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே  ஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே  துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மற்றும் சேலம் கிளை சார்பாக இன்று 30.5.21 சேலம் அம்மாப்பேட்டை காலணிப் பகுதியில்… 30.5.21 சேலம் அம்மாப்பேட்டை காலணிப் பகுதியில் 20 பசுக்களுக்கு புல்Read more

26.5.21 சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதியில் ஞானியர்களின் ஆசி பெற்ற பணியாரம் – சாம்பார் 110 நபர்களுக்கு

கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே ஆறுமுக அரங்கரே சரணம் தாயே  துறையூர் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மற்றும் சேலம் கிளை சார்பாக இன்று 26.5.21  சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதியில்  ஞானியர்களின்… 26.5.21 சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதியில் ஞானியர்களின் ஆசி பெற்ற பணியாரம் – சாம்பார் 110 நபர்களுக்குRead more

சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதி ஓங்காரக்குடில் சித்தர்களை பூஜித்த அன்ன பிரசாதம் | salem Udayapatti near by Ongarakudil siththargal bless anna prasadham

சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதி ஓங்காரக்குடில் சித்தர்களை பூஜித்த அன்ன பிரசாதம் | salem Udayapatti near by Ongarakudil siththargal bless anna prasadham கும்பமுனியே தஞ்சம் தாயே    அகத்தீசா அபயம் தாயே ஆறுமுக பெருமானே அடைக்கலம் தாயே ஆறுமுக… சேலம் உடையாப்பட்டி பகுதி ஓங்காரக்குடில் சித்தர்களை பூஜித்த அன்ன பிரசாதம் | salem Udayapatti near by Ongarakudil siththargal bless anna prasadhamRead more