குனியமுத்தூர் குடில் மற்றும் கெம்பட்டி காலணி பகுதி, தர்மராஜா கோவில் பகுதி, பை பாஸ் பார்கிங்,

ஓம் முருகா!
ஓம் அரங்கா!!!
இன்றைய அன்னதானம்:−
இடம்:− குனியமுத்தூர் குடில் மற்றும் கெம்பட்டி காலணி பகுதி, தர்மராஜா கோவில் பகுதி, பை பாஸ் பார்கிங்,
சாதம் வகை:−  புளி சாதம்,
நபர்கள்:−   1200  nos,
தேதி:−24.05..2021..
  மேலும் அன்னதான தொடர்புக்கு:−
 S. கிருஷ்ணமூர்த்தி,
98947 49339,
கோவை கிளை சங்கம்…

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *